“PIJNVRIJ BEWEGEN IN EEN VITAAL LICHAAM MET EEN POSITIEVE GEEST”

Pijnvrij bewegen in een vitaal lichaam met een positieve mindset!

Ik heb een passie voor gezondheid en ben gefascineerd door de bijzondere samenhang tussen lichaam en geest. Klachten indelen in psychisch of lichamelijk bestaat mijns inziens niet. Onze psychische gesteldheid heeft grote invloed op ons fysieke lichaam en omgekeerd.

Dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn staat voor mij vast. En speelt dan ook altijd een rol bij zowel het ontstaan als het verhelpen van klachten.

Na mijn afstuderen in 1990 als fysiotherapeut, volgden vele jaren van ervaring opdoen en heb ik een diversiteit aan bij- en nascholingen gevolgd om mezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Het doel van mijn behandelingen is om mensen snel en adequaat van hun klachten af te helpen. Mijn aanpak is gericht op het terug brengen van balans in elk uniek lichaam waarin onevenwichtigheid is ontstaan.

Hierbij maak ik gebruik van de volgende technieken:

  • Diverse massage technieken
  • Myofasciale therapie: Mylogenics, 4 X T methode, Triggerpointtherapie
  • Ontspanningstherapie: Mindfulness, Ademtherapie
  • Bewegingstherapie
  • Coaching en gespreksvoering
Yvon van Pluuren

WAT VINDEN DE CLIËNTEN

Sluit Menu