relaties

De mensen om je heen waarmee je een relatie hebt bepalen mede wie jij bent.

Je partner, je ouders en overige familie, maar ook je vrienden hebben invloed op de manier waarop jij je leven leidt. Door nauwe betrokkenheid bij elkaar kun je veel van elkaar leren, steun ervaren en je verbonden voelen.

Wanneer de kwaliteit van je relaties niet optimaal is kun je gebrek aan steun ervaren, je onbegrepen voelen of er kan sprake zijn van miscommunicatie of conflicten. De impact van relaties op onze gezondheid wordt vaak onderbelicht. Een aanhoudende stressvolle relatie met een ouder, partner of leidinggevende evenals het ervaren van eenzaamheid kan het zelf genezend vermogen van het lichaam in de weg staan.

Sluit Menu